top of page

PRIVACYVERKLARING SALON BJOETIE

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Salon BjOetiE

verwerkt van haar klanten.

 

Indien u klant wordt van Salon BjOetiE, of om andere reden persoonsgegevens aan Salon BjOetiE verstrekt, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

 

Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring door te lezen

en te bewaren in uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Salon BjOetiE, Hofstedeweg 74, te Enschede.

De salon is bereikbaar via:

telefoon: 06 41 48 96 37

of email: info@mooinaarhuis.nl

 

2. Welke gegevens verwerkt Salon BjOetiE met welk doel

2.1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 

a) Voor- en achternaam, geboortedatum

b) Adresgegevens

c) Telefoonnummer en emailadres

d) Intakeformulier met huiddiagnose en eventuele gezondheidsgegevens

e) Productgebruik van gegeven behandeling

f) Het afhandelen van uw betaling

 

2.2. Salon BjOetiE verwerkt de in sub 2.1. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) Uw naam, adres en telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:

 

* contact over te maken afspraken en de annulering van afspraken

* het versturen van uitnodigingen en informatie over de diensten van Salon BjOetiE

* het reageren op uw bestelling, (aan)vraag en/of boeking

b) Uw gezondheidsgegevens en huiddiagnose worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen te monitoren i.vm. contra-indicaties bij diverse behandelingen.

c) De informatie over productgebruik van de gegeven behandeling wordt gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.

d) Salon BjOetiE is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst

e) Salon BjOetiE heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Er kan echter niet gecontroleerd worden of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. We raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Bij het bezoek aan de salon door een minderjarige wordt er toestemming gevraagd aan ouders / verzorgers over het verwerken van persoonlijke gegevens van de minderjarige.

2.3. Email berichtgeving:

Salon BjOetiE  gebruikt uw naam en e-mailadres om informatie toe te sturen over activiteiten en diensten van Salon BjOetiE

Afmelding voor deze mailing is ten alle tijde mogelijk door het sturen van een email naar: info@mooinaarhuis.nl

 

2.4. Informatie verstrekking aan derden:

Salon BjOetiE  verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

3. Niet- persoonlijke informatie

Wanneer u de website bezoekt, wordt er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld van niet- persoonlijke aard.

(bv. het type computerbesturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken en gemiddelde tijd die u er doorbracht, de pagina's die u heeft bekeken.)

Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren.

4. Gebruik van uw persoonlijke informatie die naar andere websites wordt verzonden

Salon BjOetiE is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als u op de website van Salon BjOetiE terecht kwam via de website van een derde.

 

5. Bewaartermijnen

Salon BjOetiE verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen.

 

Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

6. Beveiligingsmaatregelen

6.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Salon BjOetiE passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

7. Inzagerecht

7.1. Via de eigenaresse van Salon BjOetiE kunt u mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) een schriftelijk, gedateerde en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

 

Salon BjOetiE  zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

 

7.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse van Salon BjOetiE .

 

7.3. Indien uw klachten heeft over de wijze waarop Salon BjOetiE  uw gegevens verwerkt of uw verzoeken behandeld, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

7.4. Eventuele vragen en/ of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met de eigenaresse van Salon BjOetiE

via telefoon: 06 41 48 96 37 of email: info@mooinaarhuis.nl

8. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd.

De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.

bottom of page